Taekwondo je bojové umění, které se nezávisle vyvíjelo v Koreji po dobu více než dvě tisíciletí a stalo se tak moderním mezinárodním sportem. Stručně lze Taekwondo charakterizovat jako bojové umění, které používá ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka.

Jelikož Taekwondo se již od počátku vyvíjelo jako sebeobranný systém, tak i veškeré aktivity v Taekwondo se zakládají v duchu sebeobrany. V dávných dobách lidé žily jednoduchý život s nedostatkem fyzického zatížení a ve stáří se jejich těla hrbila. Taekwondo také napomáhá upevnit zdraví, fyzickou i psychickou sílu a celkovou rovnováhu lidského těla.


Člověk, který se věnuje Taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego, ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly, protože se učí technikám pro vlastní obranu s použitím celého těla. Pro člověka, který se učí technikám Taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části svého těla. Taekwondista se nejdříve musí naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení Taekwondo učí jednotlivce duševní skromnosti.

Taekwondo se dělí na čtyři větší podskupiny, kde se procvičované techniky od sebe navzájem liší

Kyorugi

Kyorugi

zápas

Taekwondo boj (kyorugi) jsou dva druhy soubojů – volný a řízený. V kyorugi (volném boji) lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu. Řízený boj probíhá podle předepsaného schématu. Je vhodný pro trénink a používá se pro prokázání technické vyspělosti. Krom toho se hodí pro demonstrace, protože obranná a útočná technika jsou předem stanoveny, takže i neznalému divákovi ukazují možnosti taekwondo a jeho použití.

Poomsae

Poomsae

souborná cvičení

Taekwondo poomsae se skládá z kombinací úderů a krytů prováděných nohou či rukou které současně umožňují imaginární boj i s větším počtem protivníků. Je to sada sestav od žákovských po mistrovské, které kladou velké nároky na cvičence: soustředěnost, rychlost, přesnost,výbušnost.
Hosinsul

Hosinsul

sebeobrana

Sebeobrana je postavena na vnímání protivníka v různých souvislostech: Roli hraje soupeřova velikost a rozpoložení (je malý, velký, trénovaný nebo ne, klidný, rozzuřený, opilý…) i směr a způsob jeho útoku. Podle situace volíme techniku, která nám pomůže co nejlépe usměrnit protivníkovu sílu. Taekwondo k sebeobraně používá podobné techniky jako ostatní bojová umění, navíc ale přidává kopy, které jsou silnou zbraní a dávají výhodu i dívkám a slabším lidem.

Kyokpa

Kyokpa

přerážecí techniky

Přerážecí techniky se dělí na silové přerážení, kde se zaměřuje především na sílu prováděné techniky, a speciální přerážení, kde je nejdůležitějším faktorem obtížnost prováděné techniky. Kyokpa jsou součástí výcviku a jsou i soutěže v této disciplíně. Cvičenec jimi testuje sama sebe, svoji šikovnost, sílu, přesnost, zručnost, schopnost soustředit se a tím i svoji vyspělost.